A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ népegészségügyi tevékenysége körében többek között

  • végzi a célzott vastagbélszűrés székletvér kimutatását, melynek érdekében központi laboratóriumot működtet,
  • az európai uniós projektekkel kapcsolatos feladatok ellátásában részt vesz,
  • ellátja az egészségügyi alapellátás és egészségfejlesztés - ennek részeként a szervezett lakossági szűrések - területi szintű tervezési, monitoring, koordinációs és szervezési feladatait, melynek keretében biztosítja a lakosság egyenlő hozzáférését az ellátásokhoz és egészségfejlesztő szolgáltatásokhoz,
  • ellátja a populációs szintű primer prevenciós szolgáltatásokat, monitorozza és elemzi a lakosság egészségi állapotának és az azt befolyásoló kockázati tényezőknek az alakulását, valamint javaslatot tesz az egészségkockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekre, programokra,
  • végzi a felnőtt és gyermek lakosság számára az egészségfejlesztési és közegészségügyi kommunikációt, felkészíti a lakosságot az egészséget veszélyeztető ártalmakra, felhívja a figyelmet az egészséget fejlesztő öngondoskodásra, elősegíti az egészséges és biztonságos életkörülmények, életmód kialakítását.

A Központ részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában, és irányítja, szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait.

Fenti feladatok hatékony ellátása érdekében felállításra került egy Vastagbélszűrési Laboratórium, amely ellátja az országos vastagbélszűrési program keretében érkezett mintákkal kapcsolatos adminisztratív, elemző és laboratóriumi feladatokat.

Ezen túlmenően az NNGYK mint projektgazda megvalósítja az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „Komplex népegészségügyi szűrések” kiemelt projektet, amelynek fő célja a népegészségügyi programok hatékonyságának növelése, kiemelten a daganatos megbetegedések és halálozások számának csökkentése. A projekt tevékenységeinek megvalósulása során cél a szűrővizsgálatok hatékonyságának javítása, a lakosság egészségtudatosságának fejlesztése, beleértve a szűrővizsgálatokon való részvételi hajlandóságot. A szűrővizsgálati rendszer felülvizsgálata és korszerűsítése kapcsán a projekt keretében sor kerül a szűrővizsgálatok szabályozási keretrendszerének kidolgozására, a jogi szabályozók módosítására és a finanszírozásra vonatkozó javaslatok megfogalmazására.

Partner oldalak

KOMPLEX NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK @2022

sz2020 also infoblokk