• évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény előírja, hogy a területi védőnők kezelhetik azon személyek egészségügyi és személyazonosító adatait, akik a lakossági célzott szűrővizsgálat, és a népegészségügyi szűrővizsgálat célcsoportjába tartoznak.
 • 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló rendelet tartalmazza a 25 és 65 év közötti női lakosság népegészségügyi céllal végzett 3 évenkénti méhnyakszűrését. Előírja a védőnők közreműködését a célzott szűrővizsgálatokon való megjelenés szervezésében.
 • A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet előírja, hogy a területi védőnők nővédelmi tevékenysége kiegészül a népegészségügyi célú méhnyakszűrés végzésével. Tartalmazza az új tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltétel szükségességét, és mellékletben rögzíti az elengedhetetlen tárgyi feltételeket (operációs rendszerrel rendelkező számítógép, internet elérés, nőgyógyászati vizsgáló asztal, paraván, kenetvételhez szükséges eszközök).
 • 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló rendelet írja elő a szűrést végző területi védőnők szolgáltatói számára, hogy minden tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (volt OEP, továbbiakban NEAK) számára jelentést kell küldenie az elvégzett szűrések számáról. A jelentés alapján az esetek száma szerint a díjazást az elvégzett szűrések után. A védőnőknek a 33. számú mellékletben szereplő formanyomtatványban kell regisztrálni a szűrésen résztvevők adatait.
 • A védőnői képzés kiegészítéseként a méhnyakszűrésre vonatkozó követelmények bekerültek a 15/2006. (IV. 3.) OM rendeletbe. Az oktatást végző intézmények módosították a képzési kerettantervüket és a képzési programjaikat.
 • 60/2003. (X.20) ESZCSM rendeletben az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételeket írják elő:
 1. § (1) Az egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell
 2. a) a négyszemközti konzultációt is lehetővé tevő rendelőhelyiséget, amelyben
 3. aa) az adott egészségügyi szolgáltatásra előírt tárgyi feltételek használata, illetve szakszerű tárolása - ideértve a gyógyszerek, a mérgező hatású anyagok és a veszélyes hulladék tárolását is - biztosított,
 4. ab) az aa) pontban foglaltakon túl rendelkezésre áll a beteg fektetésére alkalmas vizsgálóágy,
 5. ac)a beteg ellátását végző egészségügyi dolgozó számára a kézmosási, illetve kézfertőtlenítési lehetőség és a szükséges bútorzat biztosított;
 6. b) a rendelőhelyiséggel közvetlen kapcsolatban lévő, vagy azon belül elkülönített öltöző területet, kivéve, ha az ellátás jellegéből adódóan a beteg fizikális vizsgálata nem szükséges;
 7. c) váróhelyiséget;
 8. d) kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiséget;
 9. e) az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolását, illetve kezelését.

(3)A (2) bekezdés szerinti esetben az egészségügyi szolgáltató székhelyén, illetve telephelyén biztosítani kell az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételek szakszerű tárolását.

(4) A betegek számára a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak biztosítania kell az akadálymentes közlekedés lehetőségét, továbbá ezen egészségügyi szolgáltatóknál a fogyatékossággal élők részére biztosítani kell az (1) bekezdés d) pontja és a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek speciális kialakítását.

 • Az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15) Kormányrendelet 8. § (1)-(4) bekezdése, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 35. § (1) bekezdése a kérelem tartalmát és mellékleteit határozza meg.

Partner oldalak

KOMPLEX NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK @2022

sz2020 also infoblokk