A méhnyakrákból eredő halálozás csökkentése érdekében hazánk 2003-ban bevezette a népegészségügyi célú méhnyakszűrés rendszerét. A szervezett szűrés a 25-65 év közötti nők számára egyszeri negatív szűrővizsgálatot követően, 3 évenkénti szűrést biztosít. A szervezett szűrés során alkalmazott módszer nemzetközi szakmai szervezetek ajánlásán alapul, mely lehetővé teszi a méhnyakrák, valamint megelőző állapotainak korai felismerését és korai kezelését.

Az egészségpolitika a méhnyakszűréshez való könnyebb hozzáférés érdekében a nemzetközi gyakorlathoz igazodva – mely szerint a kenetvételt nem feltétlenül szakorvos végzi, hanem képzett szakdolgozó - célul tűzte ki a területi védőnők bevonását a méhnyakszűrés végzésébe. A graduális védőnőképzés már magában foglalja a méhnyakszűrés oktatását, így 2018-tól minden végzett védőnő rendelkezik a méhnyakszűrés végzéséhez szükséges képzettséggel.

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet módosításáról szóló 28/2013. (IV.5.) EMMI rendelet 4.§ (3) bekezdése alapján a területi védőnőknek igazolniuk szükséges védőnői méhnyakszűrésre felkészítő képzés elvégzését. Az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú „Komplex népegészségügyi szűrések” elnevezésű kiemelt projekt célja megteremteni annak feltételeit, hogy minden olyan védőnő rendelkezzen a népegészségügyi célú méhnyakszűrés végzéséhez szükséges kompetenciával, aki sem graduális oktatás, sem a Védőnői Méhnyakszűrő Programok, sem a TÁMOP-6.1.3/A projekt keretében nem szerzett méhnyakszűrés végzéséhez szükséges képesítést.

A kiemelt projekt keretében lehetőség van térítésmentesen elvégezni a méhnyakszűrési tevékenységre felkészítő továbbképzést azon védőnőknek, akik még nem szerezték meg a szűrés végzésére jogosító képesítést, azaz:

  • a TÁMOP-6.1.3.A-13/1-2013-0001 számú, „Pilot jellegű szűrőprogramok (védőnői méhnyakszűrési illetve vastagbélszűrési programok) kiterjesztésének támogatása” című projekt keretében a csak elméleti képzést elvégző védőnők számára a gyakorlati képzésen való részvételt biztosítjuk,
  • azon védőnők számára, akik eddig nem vettek részt a védőnői méhnyakszűrés végzésére felkészítő képzésen, azoknak biztosítjuk a komplex továbbképzésen való részvételt (elméleti és gyakorlati rész elvégzését). 

A képzések lebonyolítására országosan, a védőnői részvétel arányában megyeszékhelyeken, akár egy helyszínen több alkalommal kerül sor. A projekt a területi, kórházi, családvédelmi szolgálatos (CSVSZ), vezető és iskolai védőnők számára a méhnyakszűrésre felkészítő képzésen díjmentesen biztosít részvételi lehetőséget. A 40 órás akkreditált képzés két blokkból áll: egy 3x1 napos elméleti blokkból, összesen 24 óra időtartamban, valamint egy gyakorlati blokkból, mely során az elméletet elsajátított védőnők 30 db első kenetet vesznek le önállóan, szakrendelésen szülész-nőgyógyász szakorvos szakmai vezetésével.

A projekt keretén belül fejlesztésre került „A védőnők felkészítése a népegészségügyi célú méhnyakszűrés szervezésére és végzésére” című oktatási tananyag a  résztvevő védőnők számára. Az akkreditált, szabadon választható elméleti továbbképzés pontértéke összesen 20 pont. Célunk, hogy a továbbképzést elvégző szakemberek naprakész információkkal rendelkezzenek a népegészségügyi szűrés helyzetéről, a méhnyakszűrés elméleti alapjairól, valamint hasznos ismereteket sajátítsanak el a szűrés gyakorlati megvalósításához.

Partner oldalak

KOMPLEX NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK @2022

sz2020 also infoblokk